Liikkuva koulu

Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeää on:

  • oppilaiden osallisuus
  • oppiminen
  • lisää liikettä – vähemmän istumista.

Uusi opetussuunnitelma rohkaisee koulukulttuurin uudistamiseen

Koulukulttuurin muutos edellyttää lasten ja nuorten äänen kuulumista kouluyhteisössä. Koulut toteuttavat Liikkuva koulu -ohjelman toimintakulttuuria valtakunnallisten tavoitteiden mukaan.

Viihtyisämpiä koulupäiviä

Asioiden tekeminen yhdessä ja oppilaiden ottaminen mukaan koulun kehittämistyöhön edistää koulussa viihtymistä. Rekisteröityneet koulut saavat materiaalia ja käytännön vinkkejä koulupäivän viihtyisyyden edistämiseksi ja toiminnallistamiseksi.

Liikkuminen auttaa oppimaan

Toiminnalliset tuokiot ja liikunnalliset hetket oppitunneilla edistävät kaikenikäisten oppimista. TOP-keskuksen Tuubi -sivustolta löytyy videoita ja sinne voi myös ladata omia ideoita oppituntien liikunnallistamiseksi. Tuubi-toiminta on päättynyt, mutta videoita voi edelleen katsoa sivuilta.

Liikunnan iloa välitunneille

Kivat välituntileikit kaveriporukoissa mukavilla välineillä virkistävät kehoa ja mieltä. Liikkuva koulu -ohjelman liikuntavälinehankinnat ja ohjaajakoulutukset antavat kaikille kouluille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää liikunnallista toimintakulttuuria.

Teknologia mukaan liikunnan edistämiseksi

Liikkuva koulu -ohjelman rahoituksen avulla on peruskoulujen käyttöön hankittu päivittäistä aktiivisuutta mittaavia laitteita. Laitteita voi varata käyttöönsä koululiikunnanohjaajien kautta.

Liikunta elämäntavaksi

Päivittäinen liikunta edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, joten oppilaita kannustetaan liikunnalliseen ja aktiiviseen elämäntapaan. Turku on mukana edelleen valtakunnallisena Liikkuva koulu -kaupunkina.

Liikkuva koulu -harrasteryhmät

Videoita: