Välituntiliikunta

VÄLKKIS -välituntiliikuttajat alakouluissa

 • syksyisin toteutetaan halukkailla kouluilla välituntiliikuttajakoulutukset yhteistyössä Turun OKL:n kanssa
 • kohderyhmänä koulujen  5. ja 6. luokkien oppilaat
 • tavoitteena ”vertaisohjaaja periaatteella” käynnistää/toteuttaa kouluilla välituntiliikuntaa
 • koulutuksessa VÄLKKIS -oppilaat ideoivat keinoja koulupäivän aikaisen aktiivisuuden lisäämiseksi mm. välituntitoiminnan, taukoliikunnan ja tapahtumien avulla sekä etsivät ratkaisuja miten oppilaita saadaan innostettua mukaan.

SPIN -toiminta yläkouluissa

 • SPIN tulee sanoista "sportin innoittamat".
 • Koululiikuntaliiton (KLL) v. 2005 käynnistämä hanke, jossa yläkoulujen oppilaita koulutetaan koulunsa liikuntavastaaviksi.
 • tavoitteena lisätä koulupäivän oppituntien ulkopuolista liikunnan määrää, lisätä koulujen välistä yhteistyötä liikunnan avulla ja tuoda koululiikuntaan nuorten näkökulmaa (nuorten osallisuus suunnittelussa ja toteutuksessa)

Välituntiliikuntavälineet

 • kouluille hankittu välituntiliikuntaan soveltuvia liikuntavälineitä
 • alakouluissa paljon luokkakohtaisia välituntivälineitä
 • yläkouluissa koulukohtaiset välituntivälineet
 • pyritään täydentämään säännöllisin väliajoin

Koulupäivän rakennemuutos

 • oppitunteja rytmittämällä uudelleen saadaan pitkiä välitunteja ja näin pidempikestoisia liikuntatuokioita jokaiseen koulupäivään