Etäopetus

Turun peruskouluissa hyödynnetään etäopetusta pienryhmäisten uskontojen ja joidenkin valinnaisten kielten opetuksessa. Näin pyritään vähentämään oppilaskuljetuksia, lisäämään opetusta luokka-asteittain koontiryhmien sijaan sekä laajentamaan valinnaiskielten valikoimaa.

Peruskoulun etäopetuksessa opettaja ja oppilaat ovat oppitunnin aikana fyysisesti eri paikoissa mutta reaaliaikaisesti yhteydessä toisiinsa tietotekniikan välityksellä. Turun kaupungin järjestämässä peruskoulun etäopetuksessa käytetään Adobe Connect -verkkokokousohjelmaa. Tunnin osallistujat kuulevat ja näkevät toisensa web-kameroiden ja kuuloke- tai kokousmikrofonien avulla. Ohjelmassa voidaan myös piirtää, kirjoittaa, kuunnella äänitteitä sekä katsella kuvia ja videoita.

Etätunnille osallistuminen ei vaadi oppilailta erityistä teknistä osaamista. Oppilaiden luona on lisäksi aina valvova aikuinen, joka auttaa heitä tarvittaessa. Tutkimusten mukaan etäopetuksen oppimistulokset ovat täysin vertailukelpoisia perinteisen luokkaopetuksen tuloksien kanssa.

Hyödyllisiä linkkejä

Asiasanat: