Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa

Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) monipuolisella käytöllä oppiminen tehostuu. Samalla opitaan tärkeitä työskentely- ja tietoyhteiskuntataitoja jatko-opintoja ja työelämää varten. Uusissa opetussuunnitelmissa TVT:n rooli korostuu ja tarkoituksenmukainen teknologia on läsnä kaikessa oppimisessa, ikätasoon ja oppisisältöön soveltuvalla tavalla varhaiskasvatuksesta alkaen.

Tietokone opetuksessa - TOP-keskus kehittää tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä Turun sivistystoimialalla sekä tarjoaa opettajille täydennyskoulusta ja tukea pedagogisissa TVT-asioissa. Opetuksessa käytettäviä verkkopalveluita on koottu sivustolle edu.turku.fi ja niiden käyttöohjeita sivulle edu.turku.fi/tvt/ . Laitteiden ja verkon toimivuudesta vastaa kaupungin IT-palvelut.