Englannin kieliluokat

Englannin kieliluokkia on Puolalan koulussa (1.-6. luokat sekä 7.-9. luokat) ja Turun Lyseon koulussa (7.-9. luokat). Englantipainotteista opetusta annetaan lisäksi Syvälahden Wäinö Aaltosen, Luostarivuoren ja Puropellon kouluissa.

Kieliluokkatoiminnassa pääperiaatteena on vieraan kielen luonteva käyttö eri tilanteissa, oppiaineissa ja aihekokonaisuuksissa ja oppimisen ilo. Kieliluokilla kieltä opiskellaan A1-kielenä, mutta tavoitteena on laajempi ja syvällisempi kielitaito ja kulttuurien tuntemus kuin normaalissa A-kielen opiskelussa. Syntyperäinen kielenopettaja opettaa kieliluokkaa koko alakoulun ajan. Kieliluokilla vierailee usein ulkomaalaisia harjoittelijoita ja vieraita.

Englannin kieliluokilla kaksi ensimmäistä vuotta painottuvat ymmärtämiseen ja toiminnalliseen kielenoppimiseen. Kieli ei siis ole varsinaisesti oppimisen kohde vaan väline opiskelussa. Formaali kielenopetus tapahtuu kielen tunneilla 3. luokalta alkaen ja myös kohdekielen määrä opiskelussa kasvaa vuosiluokkien myötä.

Opetus on kaksikielistä. CLIL - menetelmässä (Content and Language Integrated Learning) oppisisältöjä voidaan opettaa vieraalla kielellä kaikissa muissa oppiaineissa paitsi äidinkielessä.

Lisätietoa:

Toimipisteet

Toimipisteet

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Englanti
Suomi

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu
Palvelun kieli: 
Suomi
Englanti

Turun Lyseon koulu, Runosmäen yksikkö

Englannin kieliluokat 7-9

Kieliluokalle haku tapahtuu Wilmassa. Tarvittaessa erillisiä hakulomakkeita saa koulusta.

Lisätietoja: https://blog.edu.turku.fi/lyseo/painotusluokat/

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi
Englanti