Kielten opiskelu

Kaikille yhteiset kieliopinnot

Nykyisin kielten opiskelu alkaa heti ensimmäisellä luokalla. Suomenkielisessä perusopetuksessa kaikille yhteinen A1-kieli on pääsääntöisesti englanti, ja kieltä opiskellaan yhden viikkotunnin ajan. Lukuvuodesta 2021-2022 alkaen A1- ruotsia voi opiskella Luostarivuoren koulussa ja A1-espanjaa Hannunniitun koulussa. Lisäksi kieliluokilla on mahdollista opiskella ranskaa, ruotsia, saksaa tai venäjää A1-kielenä.

A1-kielellä voi olla lukujärjestyksessä kiinteä oppitunti tai kielenopetus voidaan toteuttaa useina lyhempinä opetustuokioina viikon aikana. Kieliluokilla varhentaminen tapahtuu kielilinjan mukaisesti.

A1-kielen lisäksi kaikille yhteinen B1-kieli alkaa 6. luokalla. B1-kielenä opiskellaan ruotsia.

Valinnaiset kielet

Oppilaan on mahdollista valita 4. luokalta alkava A2-kieli, joka voi olla espanja, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. Jos oppilas opiskelee A1-kielenä jotain muuta kieltä kuin englantia, A2-kieli on aina englanti. A2-kielenopetusta annetaan osassa kouluja myös etäopetuksena. Alkavan A2-kielen ryhmäkoko on neljännen luokan alussa oltava vähintään 14 oppilasta.

A2-kielen lisäksi oppilaalla on mahdollisuus aloittaa 8. luokalla B2-kielen opinnot. B2-kielinä voi opiskella Turussa espanjaa, italiaa, kiinaa, latinaa, ranskaa, saksaa, venäjää tai viroa. Latinan opinnot alkavat kuitenkin muista poiketen jo 7. luokalla. Alkavan B2-kielen ryhmän vähimmäiskoko on koulukohtaisesti harkinnanvarainen ja voi vaihdella lukuvuosittain.

Valinnaisten kielten tarjonta vaihtelee kouluittain. Koulut tukevat oppilaan kielellistä ja kulttuurista osaamista vieraan kielen opetuksen lisäksi myös muussa toiminnassaan, mikä huomioidaan myös koulujen kerhotarjonnassa sekä osana monialaisia kokonaisuuksia.