Kielten opiskelu

Kaikille yhteiset kieliopinnot

Nykyisin kielten opiskelu alkaa heti ensimmäisellä luokalla. Suomenkielisessä perusopetuksessa kaikille yhteinen A1-kieli on pääsääntöisesti englanti, ja kieltä opiskellaan yhden viikkotunnin ajan. Lukuvuodesta 2021-2022 alkaen A1-ruotsia voi opiskella Luostarivuoren koulussa ja A1-espanjaa Hannunniitun koulussa. Lisäksi kieliluokilla on mahdollista opiskella ranskaa, ruotsia, saksaa tai venäjää A1-kielenä.

A1-kielen lisäksi kaikille yhteinen B1-kieli alkaa 6. luokalla. B1-kielenä opiskellaan ruotsia.

Alla olevasta kuvasta näkyy pakollisten ja valinnaisten kielten alkamisajankohdat vuosiluokittain.

 

 

Valinnaiset kielet

Neljännellä luokalla oppilaan on mahdollista aloittaa valinnainen A2-kieli, joka voi olla espanja, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. Jos oppilas opiskelee A1-kielenä jotain muuta kieltä kuin englantia, A2-kieli on aina englanti. A2-kielenopetusta saatetaan järjestää myös monimuoto-opetuksena. Alkavan A2-kielen ryhmäkoko on neljännen luokan alussa oltava vähintään 14 oppilasta. A2-kielen opiskeluun tulee sitoutua koko peruskoulun ajaksi. Koulukohtaisesti A2-kielen valinnalla voi olla vaikutusta muiden valinnaisaineiden määrään.

Kahdeksannella luokalla oppilaalla on mahdollisuus aloittaa valinnaisaineena B2-kielen opinnot. B2-kielinä voi opiskella Turussa espanjaa, ranskaa, saksaa, venäjää. Alkavan B2-kielen ryhmän vähimmäiskoko on koulukohtaisesti harkinnanvarainen. Kieliryhmän vähimmäiskoko ja kielitarjonta voivat vaihdella koulukohtaisesti lukuvuosittain.

Koulut tukevat oppilaan kielellistä ja kulttuurista osaamista vieraan kielen opetuksen lisäksi myös muussa toiminnassaan. Kieli- ja kulttuuritietoisuus pyritään huomioimaan myös koulujen kerhotarjonnassa sekä osana monialaisia kokonaisuuksia.