Koululiikunta

Koululiikunta koostuu liikunnanopetussuunnitelmaan pohjautuvasta oppitunneilla annettavasta liikunnaopetuksesta, liikunnallisista oppitunneista sekä välituntiliikunnasta, koulumatkaliikunnasta, kerhotunneista ja koululiikunnanohjauksen tuottamista toiminnoista.

  • perusopetuksessa liikunnan oppitunteja on viikoittain läpi lukuvuoden
  • lukiokoulutuksessa on kaksi pakollista liikuntakurssia koko lukion aikana

Liikuntatapahtumat:

Turun kaupunki on yksi Koululiikuntaliiton (KLL) kolmesta itsenäisesti toimivasta kaupunkialueesta (=entinen piiri).

Lisätietoja antavat:

Pikita Lempiäinen-Koponen
Harri Karjalainen