Monikulttuurinen opetus ja globaalikasvatus

Perusopetus oppimisympäristönä on monikulttuurinen ja kansainvälinen. Monikulttuurisessa opetuksessa ja globaalikasvatuksessa on tärkeää kehittää ihmisten välistä tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta, vuorovaikutuksen, aidon kohtaamisen ja oppimisen mahdollisuutta. Kulttuurien moninaisuus tuo erilaiset kulttuurit lähemmäs toisiaan, ja lisää kulttuurien välisiä kohtaamisia. Opetuksen tehtävä on tukea oppijan kasvua maailmankansalaiseksi. Maailmankansalaiseksi kasvamista tuetaan kouluissa globaalikasvatuksessa. Globaalikasvatuksen tavoitteet ja sisällöt näkyvät koulun toimintakulttuurissa, kaikissa oppiaineissa ja aihekokonaisuuksissa. Osana globaalikasvatusta kehitetään monikulttuurisuustaitoja, asenteita ja taitoja kohdata erilaisuutta. Kohtaamisen lähtökohtana on omien juurien ja oman kulttuurin tiedostaminen.