Opetussuunnitelma

Kouluissa annettava opetus perustuu opetussuunnitelmaan, jonka pohjana ovat voimassa olevat lait ja asetukset. Opetussuunnitelmassa kuvataan käytännön koulutyötä ja kaikkien koulujen tulee sitä noudattaa eli se on normimuotoinen. Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta on laadittu Turun kaupungin perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. Lisäksi koulujen opetussuunnitelmissa tai lukuvuosisuunnitelmissa on kuvattu koulukohtaiset tarkennukset opetuksen järjestämiseksi.

Uusi oppilashuoltolaki tuli voimaan 1.1.2014 ja sen perusteella tehdyt kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmaosiot otettiin käyttöön 1.8.2014.

Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016 vuosiluokilla 1–6 ja sen jälkeen uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen siirrytään vuosiluokka kerrallaan.

Lisätietoa opetussuunnitelmasta löytyy Turun OPS 2016 -sivustolta.