Kerhotoiminnan kehittäminen Turussa

Oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä tuetaan yhteistyössä vanhempien, opettajien, koulun  oppilashuollon henkilöstön sekä muiden muiden sidosryhmien kanssa.

Kerhotoiminnan kehittämishanke alkoi Turun osalta 2008. Rahoitus on saatu avustuksena opetushallitukselta ( 75 % ) ja koulutuksen järjestäjältä (25%). Hankkeelle haetaan avustusta vuosittain.

Hankkeen tavoitteena on:

  •  kerhotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Turun perusopetuksen kouluissa
  •  tukea oppilaiden monipuolista matalan kynnyksen harrastustoimintaa sekä tukea lasten ja nuorten kasvua, oppimista ja oppilaiden osallisuutta
  •  lisätä eri alueellisten toimijoiden sekä kodin ja koulun yhteistyötä.

Avustus jaetaan kouluille kerhotunteina.

Sidosryhminä on:

  •  urheiluseuroja
  •  kehittämishaluisia vanhempia ( mm. vanhempainyhdistykset )
  •  liikuntatoimialan koordinaattoreita
  • oppilashuoltoryhmiä
  • Liikkuva koulu-hankkeen Turun koordinaattorit sekä
  • koulujen oppilaskunnat esim. osallisuuskerhojen puitteissa

Lisätietoja antaa Kaisa Vartio (etunimi.sukunimi(at)edu.turku.fi)

Asiasanat: