Perusopetuksen laatutyö

Perusopetuslaki 21 §:

Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut Perusopetuksen laatukriteerit -oppaan, jonka perusteella kunnat ovat kehittäneet laadunarviointijärjestelmiään.

Turussa laatukriteereistä on muokattu kysely, johon vastaavat oppilaat, huoltajat ja koulujen henkilökunta. Tammikuussa 2021 kysely toteutettiin viidennen kerran. 

Kevätlukukauden aikana laatukyselyn tuloksia käsitellään yhdessä vastaajien kanssa ja arvioidaan niiden perusteella kuluvan lukuvuoden kehittämistavoitteiden saavuttamista ja toimintaa yleisesti.

Lisäksi laaditaan seuraavan lukuvuoden kehittämissuunnitelma.

Turun perusopetuksen yhteiset kehittämistavoitteet ovat lukuvuonna 2022–2023

  • Hyvinvointi
  • Osaaminen ja kilpailukyky
     

Lisätiedot

Tommi Tuominen

Perusopetuksen palvelualuejohtaja
Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, Turku

Vuoden 2023 kysely

  • Laatukysely toteutetaan kuudennen kerran tammikuussa 2023.
  • Kysely on tarkoitettu oppilaiden huoltajille, oppilaille ja koulujen henkilökunnalle.
  • Oppilaat vastaavat kyselyyn koulupäivän aikana. Huoltajat saavat vastauslinkin Wilman kautta
  • Uutinen kyselyn tuloksista

Aiempien vuosien kyselyjen tulokset