Perusopetuksen laatutyö

Perusopetuslaki 21 §:

Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut Perusopetuksen laatukriteerit -oppaan, jonka perusteella kunnat ovat kehittäneet laadunarviointijärjestelmiään.

Turussa laatukriteereistä on muokattu kysely, johon vastaavat oppilaat, huoltajat ja koulujen henkilökunta. Tammikuussa 2019 kysely toteutettiin neljännen kerran. 

Kevätlukukauden aikana laatukyselyn tuloksia käsitellään yhdessä vastaajien kanssa ja arvioidaan niiden perusteella kuluvan lukuvuoden kehittämistavoitteiden saavuttamista ja toimintaa yleisesti.

Lisäksi laaditaan seuraavan lukuvuoden kehittämissuunnitelma.

Turun perusopetuksen keihäänkärjet ovat lukuvuonna 2020–2021

  1. Hyvinvointi
  2. Osaaminen
  3. Kilpailukyky

Lisätiedot

Tommi Tuominen

Perusopetuksen palvelualuejohtaja
Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, Turku

Vuoden 2021 kysely

  • Laatukysely toteutetaan viidennen kerran tammikuussa 2021.
  • Kysely on tarkoitettu oppilaiden huoltajille, oppilaille ja koulujen henkilökunnalle.
  • Oppilaat vastaavat kyselyyn koulupäivän aikana. Huoltajat saavat vastauslinkin Wilman kautta
  • Uutinen kyselyn tuloksista

Aiempien vuosien kyselyjen tulokset