Viikkotunnit ja ydintavoitteet

1-2 lk: Ydintavoitteena koululaiseksi kasvaminen

Opiskellaan äidinkieltä ja kirjallisuutta, matematiikkaa, A1-kieltä, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, ympäristöoppia, musiikkia, kuvataidetta, käsityötä ja liikuntaa yhteensä 20 tuntia viikossa.  

Vahvistetut oppiaineet jatkuvat koko perusopetuksen ajan.

3-6 lk: Ydintavoitteena oppijana kehittyminen

  • 3. luokalla oppilas valitsee valinnaiseksi aineeksi 2 viikkotuntia jotakin taide- ja taitoainetta; yhteensä 22 tuntia viikossa
  • 4. luokalla opiskellaan lisäksi yksi tunti viikossa yhteiskuntaoppia, valinnaista ainetta on 1 tunti viikossa;yhteensä 24 tuntia. Tällöin voi aloittaa lisäksi vapaaehtoisen A2-kielen.
  • 5. luokalla opiskellaan uutena oppiaineena historiaa, valinnaista aineita on 1 tunti viikossa; yhteensä 25 tuntia viikossa.
  • 6.  luokalla  uutena  oppiaineena  alkaa  B1-  kieli,  opiskellaan  sekä  historiaa  että  yhteiskuntaoppia,   valinnaista ainetta on 1 tunti viikossa; yhteensä 25 tuntia viikossa.

7-9 lk: Ydintavoitteena yhteisön jäsenenä kasvaminen

  • 7. luokalla ympäristöopin tilalle tulevat biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto. Muita uusia oppiaineita ovat kotitalous ja oppilaanohjaus. Opiskellaan historiaa, mutta ei yhteiskuntaoppia. Yhteisinä oppiaineina päättyvät kotitalous, kuvataide ja käsityö; vähintään 29 tuntia viikossa.
  • 8. luokalla opiskellaan perusopetuksessa viimeistä vuotta historiaa ja musiikkia yhteisenä oppiaineena. Oppilaille tarjotaan valinnaisia aineita yhteensä 5 tuntia viikossa, joista yksi voi olla B2-kieli; vähintään 29 tuntia viikossa.
  • 9. luokalla opiskellaan taas yhteiskuntaoppia. Valinnaisten aineiden tarjonta on määrältään sama kuin 8. luokalla; vähintään 30 tuntia viikossa. Lisäksi Turussa kaikille oppilaille tarjotaan valtakunnallisen minimituntimäärän lisäksi yhteensä kolme lisäviikkotuntia luokilla 1-6 ja yksi lisäviikkotunti jollakin luokalla 7-9. Eri oppiaineiden yhteistyönä toteutetaan vähintään kaksi monialaista oppimiskokonaisuutta vuodessa.