Oppilaan pedagoginen tuki

Oppilaalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti, kun tuen tarve ilmenee.

Oppilaan saaman tuen tulee olla:

  • joustavaa
  • pitkäjänteisesti suunniteltua
  • tuen tarpeen mukaan muuttuvaa.

Tuen tarve voi vaihdella:

  • tilapäisestä jatkuvaan
  • vähäisestä vahvempaan
  • yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen

Kaikissa kouluissa oppilaalle annetaan tarpeen mukaan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Ensisijaisesti tuki annetaan oppilaalle omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin.