Avustajapalvelut ja apuvälineet

Vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetuksen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajat, muut opetuspalvelut ja erityiset apuvälineet. (Perusopetuslaki 31§) Koulujen avustajapalvelut päätetään koulujen anomuksesta vuosittain.

Lisätietoja

Kysy lisää oppilaan tai opiskelijan koulusta.