Koulupoissaoloihin puuttuminen ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisy Turun peruskouluissa

Malli on käytössä alkaen syksystä 2020.

Poissaolojen ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisy

 1. Koulun henkilöstö ymmärtää yhteisöllisen opiskeluhuollon koskevan jokaista henkilökuntaan kuuluvaa.
 2. Huolehditaan, että koulun toimintatavat tukevat kouluun kiinnittymistä ja hyvinvointia.
 3. Opettajat seuraavat läsnäoloa ja merkitsevät poissaolot aina (velvoite PoL 26 §).

Koulun tukitoimet ja pudokkuuden ennaltaehkäisy

Jos oppilas on poissa koulusta

Huoli puheeksi

 1. Opettaja ottaa selvittämättömän poissaolon puheeksi oppilaan ja huoltajien kanssa välittömästi poissaolon havaittuaan.
 2. Opettaja konsultoi opiskeluhuoltoa (terveydenhoitajaa, kuraattoria tai psykologia) poissaoloihin liittyen.
 3. Opettaja harkitsee MAR-kokouksen koolle kutsumista.
 4. Lastensuojeluilmoituksen tekoa harkitaan tilanteen ja tarpeen mukaan.
 5. Sovitaan työnjaosta koululla.

Jos oppilas on poissa yli 30 h

Poissaolojen syyt selville ja tukitoimien käynnistäminen

1. MAR-kokous kutsutaan koolle viimeistään tässä vaiheessa ellei koolle kutsuminen ole poissaolon syistä johtuen ilmeisen tarpeetonta.

2. Poissaolon syyt selvitetään monialaisesti yhdessä

 • Hyödynnetään tarvittaessa yleistä koulupoissaolokyselyä.
 • terveydelliset (somaattiset ja psyykkiset oireet) syyt: kouluterveydenhuolto.
 • käyttäytymiseen liittyvät syyt: kuraattori.
 • oppimiseen ja psyykkiseen oireiluun liittyvät syyt: psykologi.

3. Koulun tukitoimet käynnistetään

Sosiaalipalveluiden tukitoimet ja pudokkuuden ennaltaehkäisy

Jos oppilas on poissa yli 50 h

Koulun tukitoimet kuntoon ja koulun ulkopuoliset toimijat mukaan

 1. Koulun tukitoimet tarkistetaan.
 2. Sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa tai lastensuojeluilmoitusta harkitaan tilanteen vaatiessa.
 3. Lapsiperhesosiaalityötä voi konsultoida tarvittaessa, vaikka perheellä ei ole asiakkuutta sosiaalityössä tai lastensuojelussa.
 4. Lapsiperhesosiaalityöhön tai lastensuojeluun voi ottaa koululta yhteyttä perheen kanssa yhdessä (tai selvittää työntekijän nimi perheeltä), mikäli perheellä on asiakkuus sinne ja on tarve yhteistyön tiivistämiseen.
 5. Sovitaan vastuuhenkilöt koululla ja sosiaalipalveluissa ja sovitaan seurannasta.

Jos oppilas on poissa yli 70 h

Koulun tukitoimet ja koulun ulkopuolisten toimijoiden tukitoimet kuntoon

 1. Koulun tukitoimet tarkistetaan.
 2. Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tehdään tai harkitaan lastensuojeluilmoituksen tekemistä, mikäli poissalolojen syyt ovat epäselviä/vaihtelevia.
 3. Sovitaan vastuuhenkilöt ja seuranta.
Kuva: Koulupoissaoloihin puuttuminen -infograafi.