Ohjauspolku

Ohjauspolku on kuvaus ohjauksen keskeisimmistä vaiheista ja sisällöistä ala- ja yläkoulun nivelvaiheesta peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheeseen. Ohjauspolku-kuvauksessa tarkastellaan nivelvaihetta joko siirtymänä asteelta toiselle tai vaiheena, jossa oppilas asteittain selkiinnyttää suuntautumistaan ja pyrkimyksiään opintoihin ja ammattiin liittyen.

Ohjauspolkukuvauksessa on koottu keskeisten ohjauksen vaiheiden lisäksi ohjausvälineitä ja hyvien käytäntöjen kuvauksia.

Alakoulussa

Yläkoulussa

7.-luokka

 • Ryhmäyttäminen eri oppitunneilla
 • Uuden luokan tutustumispäivä
 • Kummioppilastoiminta: vanhempien tukioppilaiden ohjaustehtävät
 • Lähtötason arviointi
 • Vanhempain illat
 • Vanhempain vartit
 • Koulun henkilökunnan työnjako ohjaus- ja oppilashuoltotyössä
 • Tukioppilastoiminta
 • Koulu-TET

8.-luokka

9.-luokka

 • Syystiedote huoltajille yhteishausta
 • Vanhempainilta: päättöluokka ja jatkokoulutus
 • 9.lk TET  
 • Taitaja9-kilpailu
 • Oman koulumenestyksen ja jatkokoulutusvaihtoehtojen yhteen liittäminen ks. www.yhteishakulaskuri.fi
 • Hakuopas
 • Toisen asteen koulutuksen esittely
 • Turun ammatti-instituutin avoimet ovet
 • Koulukokeilut
 • Koehaku
 • Vanhempainilta: yhteishaku
 • Kevättiedote huoltajalle
 • Yhteishaku
 • Jälkiohjausviesti oppilaalle
 • Oppilashuollollinen yhteistyö toisen asteen kanssa
 • Nivelvaiheyhteistyö: 12h-leiri
 • Koulupaikan vahvistaminen
 • Jälkihaku

Toisella asteella

 • Ryhmäyttäminen
 • Tutortoiminta
 • Oppilaiden lähtötason arviointi
 • Toisen asteen opiskelunkäytänteiden esittely
 • Vanhempainilta: opiskelu toisella asteella
 • Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma