Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia

 • kouluterveydenhuollon palveluja
 • oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja
 • yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista

 • kehitystä
 • terveyttä
 • hyvinvointia
 • oppimista

Tärkeää on varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy.

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu

 • oppilaan osallisuuteen, omiin toivomuksiin ja mielipiteisiin ikä, kehitystaso ja muut henkilökohtaiset edellytykset huomioiden
 • avoimeen, kunnioittavaan ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen
 • kiireettömyyteen ja kuulluksi tulemisen tunteeseen
 • tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskeviin säännöksiin

Monialainen asiantuntijaryhmä (MAR)

 • perustuu aina oppilaan tai tarvittaessa huoltajan yksilöityyn kirjalliseen suostumukseen
 • oppilaan/huoltajan suostumuksella ryhmään voivat kuulua terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, lääkäri, oppilaanohjaaja, opettaja, erityisopettaja tai muu siinä tilanteessa keskeinen henkilö
 • ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta
 • se henkilö, jolla huoli herää, kutsuu ryhmän kokoon, toimii puheenjohtajana ja hankkii oppilaan ja/tai huoltajan kirjallisen suostumuksen
 • ryhmän vastuuhenkilö vastaa, että asian käsittely kirjataan oppilaan yksilölliseen oppilashuoltokertomukseen, joka säilytetään lain vaatimalla tavalla
Asiasanat: