Koulumatkat ja kuljetukset

Perusopetuslain 32§:n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, mikäli koulumatkan pituus ylittää 5 km tai sen kokonaiskesto ylittää 2,5 h (yli 13-vuotiailla 3 h). Matkaetuus voidaan myöntää myös koulumatkan vaarallisuuden perusteella tai asiantuntijalausunnon perusteella, jos koulumatka on todettu oppilaan kehitystasoon tai terveydentilaan nähden liian vaikeaksi tai rasittavaksi.

Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkisella joukkoliikenteellä. Erityistapauksissa myös tilauskuljetukset ovat mahdollisia. Sekä julkisen joukkoliikenteen käyttöön oikeuttavaa koululaiskorttia että tilauskuljetuksia haetaan samalla koulukuljetushakemuksella. Sivistystoimialan palvelualuejohtajat tekevät päätökset koulukuljetuksista.

Mikäli kuljetus myönnetään:

Kuljetuspäätös ilmoitetaan huoltajalle kesän aikana. Kuljetusaikataulut jaetaan lukukauden alussa.

Mikäli kuljetusta ei myönnetä:

Hylätty päätös lähetetään kotiin. Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle. Oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä. Oikaisuvaatimus on maksullinen.

Vanhemmilla on ensisijainen velvollisuus opettaa lastaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Koulumatkaan kannattaa tutustua hyvissä ajoin yhdessä lapsen kanssa.

Perusopetuslain 32§:n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, mikäli koulumatkan pituus ylittää 5 km tai sen kokonaiskesto ylittää 2,5 h (yli 13-vuotiailla 3 h). Oikeus matkaetuun voidaan myöntää myös koulumatkan vaarallisuuden perusteella tai asiantuntijalausunnon perusteella, jos koulumatka on todettu oppilaan kehitystasoon tai terveydentilaan nähden liian vaikeaksi tai rasittavaksi.

Koulukuljetukset Turun kaupungissa järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä käyttäen. Erityistapauksissa myös tilauskuljetukset ovat mahdollisia, mikäli kuljetusperusteet täyttyvät.

Lisätiedot ja lomakkeet

Löydät lomakkeen Koulukuljetusetuuden hakeminen -sivulta.

Toisen asteen opiskelija: Koulumatkatukikorttista lisätietoja Fölin sivuilta.

Toimipisteet

Toimipisteet

Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkisella joukkoliikenteellä.

Palvelun toteutustapa: 

Muu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi