Vuokrattavat koulutilat

Yhdistykset, yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt voivat vuokrata koulutiloja opetustyön ulkopuoliseksi ajaksi (lähinnä arki-iltaisin ja viikonloppuisin).

Maksut

Koulutilojen vuokraushinnat löytyvät hakemuksesta. Rehtori voi myöntää koulutilaa myös maksutta tai 20 % alennuksella, kun hakemuksessa mainitut kriteerit täyttyvät. Vuokraaja maksaa myös valvojan palkan, mikäli rehtori edellyttää valvojan paikallaoloa.

Täytä liitteenä oleva sähköinen vuokraushakemus ja lähetä se kyseessä olevan koulun rehtorille sähköpostin liitteenä tai tulosta se ja toimita kyseisen koulun rehtorille.

Ohjeet

 • Täytä hakemus huolellisesti, sillä laskutus perustuu ilmoittamiisi tunteihin.
 • Lähetä hakemus kyseessä olevan koulun rehtorille.
 • Vuokraajan vastuulla on:
  • huolehtia käytön aikaisesta järjestyksenpidosta
  • huolehtia, ettei ulkopuolisia pääse tai jää koulun tiloihin käytön aikana
  • sammuttaa valot, sulkea ikkunat ja lukita koulun ovet
  • korvata käytön aikana rikkoutunut koulun omaisuus
  • palauttaa koulun avain käytön jälkeen

Varhaiskasvatuksen tilat 

Varhaiskasvatuksen palvelualueen ulkopuoliseen vuokrakäyttöön soveltuvia päivähoitoyksiköitten tiloja vuokrataan tai luovutetaan kyseisen päivähoitoyksikön esimiehen kautta tilapäisesti, kun niissä ei ole omaa toimintaa tai oma toiminta ei häiriinny.

Peruskoulujen ja lukioiden tilat

 • koulun rehtorin kautta vuokrataan: normaalit luokkahuoneet, auditorio, musiikkiluokka, ruokasali ja käytävät sekä piha-alue
 • harkinnan mukaan vuokrataan: teknisen työn luokka,  tekstiilityön luokka ja opetuskeittiö koulun eritysjärjestyssääntöjen mukaan

Koulutilojen vuokraushinnat löytyvät vuokraushakemuslomakkeesta.
Vuokraaja maksaa myös valvojan palkan, mikäli koulun rehtori edellyttää vuokrauksen ajaksi koulun puolesta valvojan (esim. koulun talonmies) paikallaoloa.

Liikuntasalit

Koulujen liikuntasaleja varataan liikuntakeskuksen kautta.

POIKKEUS: Mikäli koulun liikuntasali ei ole liikuntapalvelukeskuksen varaustoiminnan piirissä, haetaan käyttövuoroa ao. koulun rehtorin kautta. Silloin hinnoittelu tapahtuu koulutilojen vuokraushakemuslomakkeessa olevan hinnaston mukaan.

Mikäli liikuntapalvelukeskuksen varaustoiminnan piirissä olevaa liikuntasalia vuokrataan muuta kuin liikuntatapahtumaa varten, varaus tehdään pääsääntöisesti ottamalla yhteyttä suoraan koulun rehtoriin.

Mikäli liikuntasalin vuokraaja varaa myös muita koulun tiloja ja varaus jatkuu yli klo 22, tehdään varaus niinikään koulun kautta.

Vuokraajan vastuulla on

 • tilan järjestäminen (ennen ja jälkeen tilaisuuden)
 • siivouksen järjestäminen koulun antamien ohjeiden mukaan

Koulumajoitus

Yhdistykset, yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt voivat vuokrata tarkoitukseen soveltuvia Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen perus- ja ammattiopetuksen kouluja koulutiloja opetustyön ulkopuoliseksi ajaksi (lähinnä arki-iltaisin ja viikonloppuisin).

Hinnasto

Huom! Hinnat muuttuvat vuoden 2023 alussa.

Muista nämä

Koulumajoituksen lisätiedot ja laskutustiedot: Sari Salmio-Nurminen 044 907 3803, sari.salmio-nurminen@turku.fi

Asiasanat: