Päikky

Päikky vaihtuu eVakaan

Päikky- ja Wilma-sovellusten käyttö loppuu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 31.5.2023. eVaka tuli huoltajille käyttöön 8.5.2023 osoitteessa evaka.turku.fi.

Päikky

Turun kaupungin varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön Päikky-järjestelmä, joka on vanhemmille suunnattu lasten hoitoaikojen suunnittelu ja seurantaohjelma.

Lapsen hoitoajat tulee suunnitella mahdollisimman tarkasti. Suunnitellut kellonajat yhdessä lapsen toteutuneen läsnäoloajan kanssa muodostavat kalenterikuukauden laskutettavan tuntimäärän.

Lapselle suunnitellut hoitoajat ovat varhaiskasvatuksessa pohjana mm. henkilökunnan resursointiin, lasten toiminnan ja henkilökunnan työvuorojen suunnitteluun sekä tilattavien aterioiden määrään.

Kirjautuminen Päikkyyn
https://turku.paikky.fi/

Mikäli ohjeiden lukemisen jälkeen sinulle jää kysymyksiä järjestelmän toiminnasta, lähetä kysymyksesi sähköpostilla varhaiskasvatus@turku.fi, niin ohjaamme kysymyksesi eteenpäin.

Ongelmatilanteissa katso ensin Usein kysytyt kysymykset

Tuetut internet selaimet ovat: Google Chrome, Mozilla Firefox ja Safari.

Lataa mobiilisovellus puhelimeesi

Sovellus huoltajille löytyy AppStoresta, Play-kaupasta nimellä Päikky Huoltaja

Sovelluksessa voi tehdä päivittäisiä hoitoaikavarauksia, sekä ilmoittaa muutoksista lukittuun kalenteriin.

Selaimessa turku.paikky.fi -osoitteessa voi tehdä viikoittaisia hoitoaikavarauksia, ilmoittaa muutoksista lukittuun kalenteriin, tallentaa oletussuunnitelmia, kopioida suunnitelman perheen toisille lapsille sekä seurata suunniteltua ja käytettyä hoitoaikaa.   

Yhteystiedot ja käyttäjätunnukset

Puhelinnumeronne toimivat henkilökohtaisena käyttäjätunnuksenanne. Yhteystiedot voi päivittää varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta. 

Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen suunniteltu hoitoaika

Vanhemmat voivat suunnitella lapsen hoitoajat pidemmäksi ajaksi kerrallaan tai lyhempinä ajanjaksoina.
Lyhin mahdollinen suunniteltava ajanjakso on yksi kalenteriviikko.

Esimerkkejä hoitoajan suunnittelusta ja toteutumisesta

Esim. lapselle on suunniteltu hoitoaika klo 8:00-16:00, mutta hän saapuukin jo klo 7:30 ja hänet haetaan klo 15.30.
Tällöin laskutettaviin tunteihin siirtyy aika 7.30 – 16:00, koska lapsi on ollut suunnitelmasta poiketen paikalla jo 7.30 alkaen.

 

 

Lapsen tuloaika (klo)

Lapsen lähtöaika (klo)

Tuntimäärä

Vanhempien varaama aika

8:00

16:00

8

Lapsen toteutunut läsnäoloaika

7:30

15:30

8

Laskutukseen siirtyvät tunnit

7:30

16:00

8,5

Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa olevan lapsen suunniteltu hoitoaika

Järjestelmä vähentää automaattisesti lapsen hoitoajasta neljä (4) tuntia maksuttoman esiopetuksen toimintapäivinä. Esim. lapselle on suunniteltu hoitoaika klo 8:00-16:00, mutta hän saapuukin jo klo 7:30 ja hänet haetaan klo 15.30.

Tällöin laskutettaviin tunteihin siirtyy aika 7.30 – 16:00, josta vähennetään esiopetuksen neljä tuntia.

 

Lapsen tuloaika (klo)

Lapsen lähtöaika (klo)

Tuntimäärä

Laskutuksesta vähennettävä esiopetuksen tunnit

Vanhempien varaama aika

8:00

16:00

8

 

Lapsen toteutunut läsnäoloaika

7:30

15:30

8

4

Laskutukseen siirtyvät tunnit

7:30

16:00

8h 30 min

4

Laskutukseen siirtyy tällöin 8,5-4=4,5 tuntia

Lapsi saapuu ensin esiopetukseen ja jatkaa iltapäivällä varhaiskasvatuksessa. Vanhempien tulee tehdä suunnitelma koko hoitoajasta, myös esiopetusaika tulee sisältyä suunniteltuun aikaan. Esimerkkitapauksessa esiopetusaika on klo 9:00-13:00 välisenä aikana.

 

 

Lapsen tuloaika (klo)

Lapsen lähtöaika (klo)

Tuntimäärä

Laskutuksesta vähennettävät esiopetuksen tunnit

Vanhempien varaama aika

9:00

16:00

7

 

Lapsen toteutunut läsnäoloaika

9:00

15:30

6h 30 min

4

Laskutukseen siirtyvät tunnit

9:00

16:00

7

 

Laskutukseen siirtyy tällöin 7-4=3 tuntia

Äkilliset poissaolot kerryttävät kalenterikuukauden laskutettavia tunteja.

Kun lapsi sairastuu tai on muusta syystä äkillisesti poissa, laskee ohjelma tuolle päivälle suunnitellut tunnit mukaan laskutettaviin tunteihin (varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503/2016 §9)

Suunnitellut poissaolot

Kun lapselle on suunniteltu järjestelmään poissaolo, ei tunteja kerry laskutettaviin tunteihin. Suunnitelma poissaolosta on tehtävä ennen kuin järjestelmä lukkiutuu ko. ajanjaksolta.

Suunnitelman muuttaminen ja kalenterin lukkiutuminen

Huoltajan tekemä suunnitelma lukkiutuu automaattisesti aina maanantaisin klo 12 mennessä viikkoa ennen seuraavan jakson alkamista. Suunniteltua hoitoaikaa pystyy muuttamaan ennen kalenterin lukkiutumista. Lukkiutumisen jälkeen huoltaja ei enää voi muuttaa seuraavan viikon suunniteltua hoitoaikaa Päikyn kautta.

Mikäli suunnitelmaa pitää muuttaa kalenterin lukkiutumisen jälkeen, tulee siitä sopia lapsen päivähoitoyksikön johtajan / perhepäivähoidon ohjaajan kanssa. Tällaisia muutoksia voivat olla esim. vanhempien työvuoroihin tulevat äkilliset muutokset.

Tuntien seuranta

Vanhemmat voivat Päikyssä seurata sekä viikoittaista että kalenterikuukauden kokonaistuntimäärän kertymää. Viikoittainen tuntimäärä on vain suuntaa antava, sillä se kertoo vain tuon viikon laskutettaviin tunteihin siirtyvät tuntimäärän. Kalenterikuukauden koko tuntimäärää seuraamalla pystyy arvioimaan miten tunteja kertyy koko kalenterikuukauden ajalta suhteessa sopimuksessa varattuun aikaan.

Suunnitelman mukaisten tuntien ylitys

Sopimuksella lapsen varhaiskasvatuksesta perhe on määritellyt tarvitsemansa varhaiskasvatuksen tuntimäärän. Mikäli lapsen käytetyt tunnit jonakin kalenterikuukautena ylittävät sopimuksen mukaiset varatut tunnit, korottuu maksu ylityksen mukaista tuntien määrää vastaavaan palvelutuotteeseen (65%, 85% tai 100%). Ylityksen jälkeen seuraavan kalenterikuukauden lasku palautuu maksupäätöksen mukaiseksi. Ylityksen voi tehdä vain yhden kerran.

Mikäli ylitys tapahtuu myös seuraavan kalenterikuukauden aikana, lapsen varhaiskasvatuksesta tulee tehdä uusi sopimus, jossa sovitaan uudesta palvelun tarpeesta. Sopimus tehdään vähintään neljän (4) kalenterikuukauden ajaksi. (kasvatus ja opetuslautakunta 18.1.2017 §3)

Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki (1503/2016) astui voimaan 1.3.2017. Kasvatus ja opetuslautakunta teki 18.1.2017 § 3 päätöksen uusista palvelun tarpeista. Päätöksen mukaan palvelun tarpeet muuttuivat tuntimääräisiksi 1.3.2017 alkaen. Tähän asti vanhemmat ovat suunnitelleet ja varanneet lapsensa hoitoajat paperille ja palauttaneet paperin päivähoitoyksikköön. Luovumme nyt paperisesta ilmoittamisesta ja siirrymme sähköiseen järjestelmään.