Maahanmuuttajalasten varhaiskasvatus Turussa

Monikulttuurinen varhaiskasvatus Turun kaupungissa tarkoittaa, että kaikki lapset huomioidaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti ikään, sukupuoleen ja ihonväriin katsomatta. Päivähoitopalvelujen saannissa jokaisen lapsen kohdalla tavoitteena on tukea kulttuurivähemmistöihin kuuluvia lapsia mahdollisuuteen kasvaa monikulttuurisessa yhteiskunnassa oman kulttuuripiirinsä ja suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi.

Lapsen kulttuuritausta ja suomen kielen taitotaso huomioidaan lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Päivähoidossa lapsi tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, oppii suomen kieltä ja toimii sosiaalisessa ryhmässä. Vanhempia kannustetaan puhumaan kotona lapsen omaa äidinkieltä, sillä se on pohjana suomen kielen oppimiselle.

Vanhempien toive suomen- tai ruotsinkielisestä hoitopaikasta pyritään ottamaan huomioon. Hoitopaikkaa haetaan päivähoidon hakuohjeen mukaisesti. Emme pysty takaamaan, että päivähoitopaikan saa aina lähipäiväkodista.

Kielipainotteisissa päiväkodeissa on mahdollisuus oppia vieraita kieliä suomalaisessa ympäristössä. Kaikki kielipainotteiset päiväkodit ovat yksityisiä päiväkoteja. Kunnallisista päiväkodeista Tuomaansillan Rehtorinpellon yksikössä on englanninrikasteiset ryhmät. Yksityisistä päiväkodeista Turussa toimii ranskankielinen l’Hexagone, englanninkieliset Wendy House ja Daycare Daisy ja venäjänkielinen Miska-talo. Yksityisiin päiväkoteihin voi hakea palveluseteliä.

InfoFinland

Palvelupiste

  • Varhaiskasvatuksen palveluohjaus toimii Kauppatorin Monitorissa maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9 - 15.30 ja keskiviikkoisin kello 9 - 12 ilman ajanvarausta. Perjantaille on mahdollista myös varata aika

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

Ilmoittautuminen päivähoitoon ja esiopetukseen

Asiakasneuvonta

puh. 02 262 5610
Varhaiskasvatuksen chat
arkisin 9.00–15.00 (keskiviikkoisin 9.00-12.00)

Maksuasiat

puh. 02 262 5609
arkisin ma-pe 9.00-12.00

Vaihde puh. 02 330 000
varhaiskasvatus@turku.fi
paivahoitomaksut@turku.fi

Postiosoite

Varhaiskasvatus
PL 355, 20101 Turku

Käyntiosoite

Aurakatu 8