Ruokailu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Turun kaupungin päiväkodeissa on käytössä kuuden viikon kiertävä ruokalista. Osapäivähoidossa tai esiopetuksessa olevalle lapselle tarjotaan lounas. Perhepäivähoidon ruokalista on laadittu päiväkotien ruokalistaa mukaillen ja perhepäivähoitaja valmistaa ateriat.

Lapsen tarvitsemaa erityisruokavaliota varten vanhemmat toimittavat vuosittain lääkärin tai laillistetun ravitsemusterapeutin todistuksen. Erityisruokavalion tarve arvioidaan perusterveydenhuollossa, yleisimmin neuvolassa. Erityisruokavaliotiedot toimitetaan edelleen ruokapalveluntuottajalle.  Terveydellisiin syihin perustuvat ruokavaliot ilmoitetaan tällä lomakkeella.

Erityisen vaikeasti allergisille lapsille on paikkoja Vasaramäen päiväkodissa. Valinta näille paikoille tehdään yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja Turun lasten- ja nuorten poliklinikan lääkärin kanssa.

Lasten vakaumusta kunnioitetaan. Vakaumuksellisen ruokavalion ilmoittamiseen käytetään tätä ilmoituslomaketta.