Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Palvelupiste

  • Varhaiskasvatuksen palveluohjaus toimii Kauppatorin Monitorissa maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9 - 15.30 ja keskiviikkoisin kello 9 - 12

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

Ilmoittautuminen päivähoitoon ja esiopetukseen

Asiakasneuvonta

puh. 02 262 5610
Varhaiskasvatuksen chat
arkisin 9.00–15.00 (keskiviikkoisin 9.00-12.00)

Maksuasiat

puh. 02 262 5609
arkisin ma-pe 9.00-12.00

Vaihde puh. 02 330 000
varhaiskasvatus@turku.fi
paivahoitomaksut@turku.fi

Postiosoite

Varhaiskasvatus
PL 355, 20101 Turku

Käyntiosoite

Aurakatu 8

 

Varhaiskasvatus

Lapsuus on arvokas elämänvaihe. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu. Päivähoidon varhaiskasvatus tukee oman kodin kasvatusta.

Kasvatustyötä ohjaa päiväkodin tai perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma, joka on nähtävillä hoitopaikassa. Siitä ilmenevät myös päivähoitopaikassa tapahtuvan toiminnan mahdolliset erityiset painotusalueet (esimerkiksi liikunta, vieraat kielet, ympäristöasiat).

Päivähoitopaikassa toimintatapoja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Vanhempien antamat palautteet toiminnasta auttavat henkilöstöä kehittämistyössä. Palautteen voi antaa henkilöstölle, päivähoitopaikan esimiehelle, palvelualueen päällikölle tai sähköpostitse varhaiskasvatuksen hallintoon: varhaiskasvatus(a)turku.fi.

Esiopetus

Turun kaupungin järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista.

Esiopetus on lapsen oppimista, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jossa lapsi oppii leikin, elämysten, toiminnan ja kokemusten kautta tietoja ja taitoja, jotka valmistavat häntä myös tulevia kouluvuosia varten.