Tuloselvityksen toimittaminen

Tuloselvityksen antamisesta muistutetaan tekstiviestillä ja/tai sähköpostiviestillä, kun lapsen päivähoitomaksuun tai palvelusetelin arvoon vaikuttavat tulotiedot ovat yli vuoden vanhat.
 
Viestit lähtevät automaattisesti asiakastietojärjestelmästämme määrätyin väliajoin. Asiakkaan tulee toimittaa voimassa olevat tulotietonsa varhaiskasvatukselle heti pyynnön saatuaan.
  • Voit antaa tuloselvityksen varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointipalvelussa, jossa voit joko hyväksyä korkeimman maksun perimisen tai liittää tietokoneelle tallennetut tositteet asiointipalveluumme.
  • Jos hyväksyt maksimimaksun perimisen, on ilmoituksesi voimassa niin kauan, kunnes itse ilmoitat muutoksista.
  • Muuttuneet tulotiedot vaikuttavat päivähoitomaksun suuruuteen siitä kalenterikuukaudesta alkaen, jonka aikana ne on toimitettu.
  • Vaihtoehtoisesti tulotiedot voi toimittaa postitse osoitteeseen: Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus, päivähoitomaksut PL 355, 20101 Turku.

Sähköinen asiointi on tuettu vain Internet Explorer, Mozilla Firefox sekä Google Chrome selaimilla.
Tietojen antaminen on turvallista ja tietosuojasta vastaa Tieto Oyj. Tulotietoja katsovat ja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu.

Mikäli asiakas pyynnöstä huolimatta ei toimita tulotietojaan, peritään päivähoitomaksu korkeimman kokopäivähoitomaksun mukaisesti, joka maksimissaan on 295€/ kk.

On erittäin tärkeätä, että yhteystietonne; matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat järjestelmässämme ajan tasalla ja oikein.
Yhteystietojenne päivityksen voitte tehdä varhaiskasvatuksen sähköisessä asioinnissa.

Kirjautumiseen voitte käyttää joko pankkitunnuksianne tai mobiilivarmennetta.