Palvelun tuottajaksi ryhtyminen

Yksityisen päiväkotitoiminnan aloittaminen

Voit tiedustella yksityisen palvelutuotannon käynnistämiseen liittyvistä asioista palvelualuejohtaja Vesa Kulmalalta puh. 040 142 4483.
Suunnittelua ohjaa RT-ohjeet.