Turun kaupungin vuonna 2012 käyttöönottama palautepalvelu www.turku.fi/palaute on osoittautunut kuntalaisille tarpeelliseksi ja helpoksi tavaksi olla yhteydessä kaupunkiin.

Palautepalvelu ottaa vastaan kiitoksia, moitteita ja kehittämisehdotuksia kaupungin palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta. Kaupungin saamien palautteiden määrä on yli kolminkertaistunut vuoden 2012 käyttöön oton jälkeen. Vuonna 2016 palautteita tuli 19 772 kpl, joista julkisia palautteita oli 10375 kpl.

Palauterajapinnan avaamisen myötä julkiset palautteet ovat nyt luettavissa myös avoimesta rajapinnasta.  Rajapinta on Open 311 -standardin mukainen rajapinta Turun kaupungin palautejärjestelmään. Palauterajapinnan kautta voit hakea kaupunkilaisten antamia julkisia palautteita.

Palautteiden antaminen mahdollistui 22.12.2017. Lisätiedot osoitteesta avoindata@turku.fi

Esimerkkejä:

Palautelistan pituudesta johtuen, jälkimmäiseen tarvitaan myös aikaväli esimerkiksi https://api.turku.fi/feedback/v1/requests.xml?start_date=2017-01-01T00:00:00Z&end_date=2017-01-07T00:00:00Z
Tiedot saa myös JSON-muodossa kirjoittamalla päätteen .xml sijaan .json.

Palauterajapinnan avaaminen liittyy EAKR-rahoitteiseen 6aika-strategiaa toteuttavaan Kuutoskaupunkien avoin data –kärkihankkeeseen, joka toteutetaan Turussa, Oulussa, Vantaalla, Tampereella, Espoossa ja Helsingissä. Kaupungit ovat sopineet keskenään yhteisesti avattavista rajapinnoista, joihin nyt avattu Open311-standardin mukainen rajapinta kuuluu.

Lisätiedot: 
Projektipäällikkö Tarja Vuorinen ja arkkitehtuuri- ja data-asiantuntija Arvi Leino.