Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille

Miten toteuttaa ja kehittää paljon palveluja käyttävien riskiryhmien palveluja nykyistä asiakaslähtöisemmiksi monialaisella yhteistyöllä? Tähän haasteeseen ja kysymykseen vastaamiseksi on vuodesta 2013 lähtien luotu toimintamalleja Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille (PPPR) -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on edistää riskiryhmien osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä kehittämällä sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteita, jotka vastaavat nykyistä paremmin riskiryhmien ja palveluiden suurkäyttäjien tarpeisiin.

Marraskuussa 2015 käynnistyi hankkeen toinen vaihe, jonka aikana palveluja kehitetään edelleen, minkä lisäksi jo kehitetyt toimintamallit juurrutetaan osaksi perustyötä ja arkipäivää.

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Hanke on osa Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa eli KASTE-ohjelmaa. Hanketta hallinnoi Turun kaupunki ja siinä ovat mukana Pori, Rauma, Raisio, Rusko, Salo ja Satakunnan sairaanhoitopiiri.

Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2015–31.12.2016.

Tutustu hankkeen Oikeita palveluita oikeaan aikaan -julkaisuun:

Sirpa Vainio, projektipäällikkö

Piia Vuorinen, projektisuunnittelija