Ajantasa-asemakaava

Voimassa olevat asemakaavat

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Koko kaupungin alueella voimassa olevat asemakaavat löytyvät ajantasakaavana Turun karttapalvelusta. Yksittäisiin voimassa oleviin asemakaavoihin voi tutustua kaavahaussa.

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala

Toimipisteet

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupunki