Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

AsemakaavoitusMielipiteen jättäminen asemakaavastaMuistutuksen jättäminen asemakaavasta

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Asemakaavassa vahvistetaan myös nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavoitukseen voi vaikuttaa tekemällä aloitteen kaavoituksesta, jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta tai muistuttamalla päätöksentekovaiheessa olevasta kaavasta. Kaavan vahvistamispäätöksestä voi tehdä myös kunnallisvalituksen.

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala

Toimipisteet

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin ympäristötoimiala