Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

Tulkitsemispalvelut perusopetuksen oppilaalle

Vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetuksen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajat, muut opetuspalvelut ja erityiset apuvälineet. (Perusopetuslaki 31§) Koulujen avustajapalvelut päätetään koulujen anomuksesta vuosittain.

Kohderyhmä: 
Palveluluokittelu: