Jätehuollon valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen kunnallisten jätehuoltomääräysten noudattamista kunnassa. Turun ympäristönsuojelu valvoo yritysten, laitosten ja kiinteistöjen jätehuoltoa ja niiden ympäristön roskaantumista. Valvontaa toteutetaan mm. järjestelmällisillä yritystarkastuksilla sekä asukkaiden ilmoitusten perusteella. Yritys- ja laitoskäynneillä tarkastetaan jätehuollon lainmukaisuus sekä annetaan neuvontaa jätehuollon järjestämisestä ja hyötykäytön edistämisestä. Yritykset voivat halutessaan myös pyytää tarkastajan apua jätehuoltonsa kehittämisessä.

Toimipisteet

Ympäristönsuojelu

Palvelu on tarkoitettu kiinteistöjen ja yritysten jätehuollosta vastaaville henkilöille.

Virpi Solja Laine

+35822623436