Joustava perusopetus (JOPO)

JOPO

Joustavaa perusopetusta (JOPO) voidaan järjestää niille 7.–9.-luokan oppilaille, joiden oppivelvollisuuden suorittaminen on vaarassa esimerkiksi heikon opiskelumotivaation tai runsaiden poissaolojen vuoksi. Oppilas ei kuitenkaan voi hakea JOPO-luokalle enää 9.-luokan kevääksi.

Oppilaan omassa koulussa kerrotaan oppilaalle ja huoltajalle mahdollisuudesta JOPO-opetukseen sekä selvitetään sen toimintaperiaatteet. Tarvittaessa konsultoidaan JOPO-opetuksen asiantuntijoita. Oppilas ja huoltaja täyttävät hakemuksen JOPO-opetukseen.  Koulu tekee pedagogisen arvion (tai poikkeuksellisesti pedagogisen selvityksen), joka liitetään hakemukseen yhdessä kuraattorin tai tarvittaessa muun oppilashuollon asiantuntijan lausunnon kanssa.

 

Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelu on tarjolla kielillä:
Suomi
Kohderyhmä: 
Luokittelu: 

Toimipisteet

Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi