Kalastus

Turun kaupungin Ympäristönsuojelusta saat tietoa mm. kaupungin kalavesistä, kalastusmääräyksistä, kalastusluvista, kalavesien hoidosta ja kalastuksen valvonnasta. Internetpalvelun (www.kalakortti.com) kautta tai Yhteispalvelupiste Monitorista (Skanssinkatu 10, 2. krs.) voit ostaa kalastus- ja verkkokalastuslupia kaupungin vesialueille.

Aurajoen opastuskeskuksesta voit lisäksi ostaa kalastuslupia Aurajoelle. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta käsittelee ammattikalastajien lupahakemukset kaupungin omistamille vesialueille. Onki- ja pilkkikilpailut kaupungin vesialuilla edellyttävät lupaa, jota voidaan hakea Ympäristönsuojelusta.

Palveluluokittelu: 

Toimipisteet

Asiointipiste Monitori, kauppakeskus Skanssi

Kalastuksesta kiinnostuneille.

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Ympäristönsuojelu

Kalastuksesta kiinnostuneille.

Olli-Pekka Mäki

+35822623461