Katselmukset

Rakennusvalvonnan katselmuksetTarkastukset, rakennusvalvonta

Rakentamisen aikaisia katselmuksia suoritetaan kaikissa rakennus- tai toimenpideluvan saaneissa kohteissa. Katselmuksissa todetaan, ovatko tiettyyn rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset tehty. Eli rakennustyöstä ja sen valvonnasta ja tarkastamisesta vastuulliset huolehtivat heille kuuluvista tehtävistä. Lisäksi todetaan onko havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet tehty.

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala

Toimipisteet

Rakennusvalvonta

Kaikille luvan saaneille rakentajille.

Katselmus tilataan suoraan katselmuksen toimittajalta. Turku on jaettu alueisiin teknisen tarkastuksen osalta.

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin ympäristötoimiala