Kotihoitoa tukeva kuntoutusosasto

Kotihoitoa tukevalla kuntoutusosastolla hoidetaan iäkkäitä turkulaisia, jotka tarvitsevat kuntoutusta kotona selviytymiseen, ennen sairaalajaksolta kotiutumista tai odottaessaan siirtymistä muuhun kuntonsa edellyttämään hoitopaikkaan. 

Aktiivisen toiminnan ja kuntouttamisen tavoitteena on ennaltaehkäistä potilaan toimintakyvyn huononemista, ylläpitää tai palauttaa toimintakykyä, jotta iäkäs potilas  pystyisi sairaalajakson jälkeen palaamaan omaan kotiinsa tai eriasteiseen palveluasumiseen.

Kuntoutumisessa on tärkeää ikäihmisen oma yrittäminen sekä omaisten sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen. Iäkkään potilaan kuntoutumista edistetään moniammatillisella yhteistyöllä. 

 

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Palveluluokittelu: 

Toimipisteet

Puhelin:

Puhelin 02 266 2331

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala