Kotihoitoa tukeva kuntoutusosasto

Kotihoitoa tukevalla kuntoutusosastolla hoidetaan iäkkäitä turkulaisia, jotka tarvitsevat kuntoutusta kotona selviytymiseen, ennen sairaalajaksolta kotiutumista tai odottaessaan siirtymistä muuhun kuntonsa edellyttämään hoitopaikkaan. 

Aktiivisen toiminnan ja kuntouttamisen tavoitteena on ennaltaehkäistä potilaan toimintakyvyn huononemista, ylläpitää tai palauttaa toimintakykyä, jotta iäkäs potilas  pystyisi sairaalajakson jälkeen palaamaan omaan kotiinsa tai eriasteiseen palveluasumiseen.

Kuntoutumisessa on tärkeää ikä-ihmisen oma yrittäminen sekä omaisten sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen. Iäkkään potilaan kuntoutumista edistetään moniammatillisella yhteistyöllä. 

Osasto tarjoaa myös lyhyitä kuntoutus- ja arviointijaksoja kotona tukitoimien avulla asuville iäkkäille potilaille. 1-2 viikon kuntoutusjaksojen tavoitteena on tukea kotona pärjäämistä.

Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Toimipisteet

Puhelin:

Puhelin (02) 266 2331
Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala