Kotiinkuntoutumistoiminta

Kotiinkuntoutumistoiminta tukee iäkkään asiakkaan selviytymistä kotona. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka eivät tarvitse lääketieteellistä hoitoa, mutta hyötyvät fyysisestä, sosiaalisesta ja psyykkisestä kuntoutuksesta. Toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen ja toimimme kuntouttavan työotteen mukaisesti. Kotiinkuntoutumistoimintaan kuuluu kotiutustiimi, vanhusten avopalveluiden päivätoiminta sekä yöhoito.

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Kohderyhmä: 
Palveluluokittelu: