Koulukuljetukset

KoulutaksiKoululaiskortti

Vanhemmilla on ensisijainen velvollisuus opettaa lastaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Koulumatkaan kannattaa tutustua hyvissä ajoin yhdessä lapsen kanssa.

Perusopetuslain 32§:n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, mikäli koulumatkan pituus ylittää 5 km tai sen kokonaiskesto ylittää 2,5 h (yli 13-vuotiailla 3 h). Oikeus matkaetuun voidaan myöntää myös koulumatkan vaarallisuuden perusteella tai asiantuntijalausunnon perusteella, jos koulumatka on todettu oppilaan kehitystasoon tai terveydentilaan nähden liian vaikeaksi tai rasittavaksi.

Koulukuljetukset Turun kaupungissa järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä käyttäen. Erityistapauksissa myös tilauskuljetukset ovat mahdollisia, mikäli kuljetusperusteet täyttyvät.

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelu on tarjolla kielillä:
Suomi
Kohderyhmä: 
Palveluluokittelu: 

Toimipisteet

Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkisella joukkoliikenteellä.

Palvelun toteutustapa: 

Muu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi