Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelua voidaan järjestää, kun ikääntymiseen liittyvän toimintakyvyn heikkeneminen tai vaikeavammaisuus aiheuttavat erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, niin ettei voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelu tarkoittaa mahdollisuutta käyttää tavallista taksia tai invataksia. Palvelua myönnetään joko sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain perusteella. Kuljetuspalvelua haetaan vammaispalveluista. Lisätietoja saa vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiltä/palveluohjaajalta.

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus
Kohderyhmä: 
Palveluluokittelu: 

Toimipisteet

Vammaispalveluiden asiakas- ja palveluohjaus

Kuljetuspalvelua tarvitsevalle vaikeavammaiselle henkilölle

Puhelin:

Asiakas- ja palveluohjaus 040 585 7791

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala