Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelulla tarkoitetaan katujen liikennejärjestelyperiaatteiden sekä liikennevirtojen ohjaamisen suunnittelua. Suunnittelulla ratkotaan esim. paljonko varataan tilaa autoliikenteelle, rakennetaanko polkupyörä- ja jalankulkuliikenteelle omat väylät erilleen autoliikenteestä ja mihin sijoitetaan suojatiet ja linja-autopysäkit. Suunnitelma liikenteen järjestelyistä (liikennesuunnitelma) on pohjana katusuunnitelman ja kadunrakennussuunnitelman laadinnassa.

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala

Toimipisteet

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin ympäristötoimiala