Maa-ainesten ottamislupa

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan kotitarveottoa lukuunottamatta lupa, jotta ympäristölle ei aiheutuisi hallitsemattomia haittavaikutuksia.