Maakunnallinen museotoiminta

Varsinais-Suomen maakuntamuseo

Turun museokeskus toimii Varsinais-Suomen maakuntamuseona. Maakuntamuseon pääasiallinen tehtävä on tarjota paikallista kulttuuriperintöä koskevaa tietoa ja asiantuntijapalveluja paitsi paikallismuseoille myös viranomaisille ja yksityisille kansalaisille. Varsinais-Suomen maakuntamuseo muun muassa neuvoo paikallisia toimijoita museo- ja kulttuuriperintötyössä. Lisäksi maakuntamuseo tutkii, dokumentoi ja inventoi kulttuuriympäristöjä, rakennusperintöä ja arkeologista kulttuuriperintöä maakunnassa sekä neuvoo rakennusten ja kulttuuriympäristön hoidossa ja korjauksessa. Maakunnassa tehtävää kulttuuriperintötyötä tehdään yhteistyössä Museoviraston kanssa. Työtä ohjaa Museoviraston kanssa solmittu nelivuotissuunnitelma (2014-2017). Maakuntamuseon ja Museoviraston tekemän sopimuksen mukaisesti Varsinais-Suomen maakuntamuseo toimii antikvaarisena asiantuntijana ja lausunnon antajana Varsinais-Suomen kuntien kaavoitusasioissa.

Luokittelu: