Meluilmoitus

Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua aiheuttavista töistä ja tapahtumista on tehtävä ympäristönsuojelulain (524/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi rakentamistyöt ja ulkoilmakonsertit.

Palveluluokittelu: