Merimiesterveydenhuolto

Turun Työterveystalossa toimii erillisenä yksikkönä merimiesterveyskeskus, joka huolehti merimiesten terveydenhuollosta ja työterveyshuollosta. Merimieslakia (476/1980) ja asetusta merimiesten terveystarkastuksia noudatettavissa töissä täytyy työntekijöille tehdä merimiehen lääkärintarkastus. Näitä tarkastuksia ovat alkutarkastus ja uusintatarkastukset. Alkutarkastus suoritetaan henkilölle vain kerran ja se tulee tehdä merimiesterveyskeskuksessa. Muut myöhemmät tarkastukset ovat uusintatarkastuksia.

Merimiehen lääkärintarkastuksen tavoitteena on, että merenkulkuammateissa työskentelevät henkilöt kykenevät terveydentilansa puolesta suoriutumaan ammatin edellyttämistä tehtävistä vaarantamatta meriturvallisuutta tai omaa tai muiden aluksella työskentelevien turvallisuutta. Ajanvaraus merimiesterveyskeskukseen: 02 267 9000.

Palveluluokittelu: