Metsästys ja riistanhoito

Metsästysseurat voivat anoa metsästyslupia kaupungin omistamille maille ympäristönsuojelun kautta. Luvat myönnetään neljän vuoden määräajaksi kerrallaan. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan päätöksellä kaikki metsästysluvat myönnetään ainoastaan metsästysseuroille. Kaupungin maiden riistanhoidon suunnittelusta ja metsästyksen valvonnasta vastaa ympäristönsuojelu.

Palveluluokittelu: 

Toimipisteet

Ympäristönsuojelu

Metsästyslupia myönnetään ainoastaan metsästysseuroille.

va. luonnonsuojelutarkastaja Emma Kosonen
puh. +358401802822.

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu