Muistikuntoutus

Muistikuntoutus on tarkoitettu vaikeaoireisille muistisairaille potilaille, jotka tarvitsevat sairaalatasoista hoitoa muistisairautensa tutkimiseksi ja hoitamiseksi.

Kuntoutusjakson alussa muistisairaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma yhdessä kuntoutujan ja hänen läheisensä kanssa. Kuntoutusjaksolle asetetaan selkeät tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntoutuksen etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan moniammatillisesti. Tavoitteena on, että hoitojaksot kestävät 1-3 kk. Omaisten ja muiden läheisten tuki kuntoutuksessa on tärkeää ja heidät otetaan mukaan hoitoon alusta saakka.

Tarvittaessa kotiutujalle tehdään osastolta käsin arvioiva kotikäynti.  Jos potilas ei pysty enää palaamaan kotiinsa, hänelle järjestetään hänen tarpeidensa mukainen jatkohoitopaikka osastojakson päätyttyä.

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Palveluluokittelu: