Neurologisen potilaan kuntoutus

Neurologisilla kuntoutusosastoilla hoidetaan neurologisia sekä geriatrisia kuntoutusta tarvitsevia potilaita. Kuntoutumista edistäviä keinoja ovat kuntouttava hoitotyö, fysio-, toiminta- ja aktivointiterapia, sekä tarpeen mukaan myös puheterapia.

Akuutin neurologisen kuntoutusosaston (23) suurin potilasryhmä on aivoverenkiertohäiriöpotilaat. Asiakkaat tulevat osastolle Tyksin neurologiselta ja neurokirurgiselta osastolta. Suurin osa potilaista kotiutuu suoraan osastolta ja  terapiat jatkuvat kotona. Osa potilaista jatkaa kuntoutumista Kaskenlinnan neurologisella kuntoutusosastolla, jossa tavoitteena on potilaan mahdollisimman omatoiminen suoriutuminen päivittäisistä toimista. Potilaan oma sitoutuminen hoitoon ja kuntoutukseen on sen onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Kotiutuksen ja kotona pärjäämisen varmistamiseksi tehdään tarvittaessa kotikäynti. Kotihoito ja omaiset ovat mukana tässä vaiheessa.

Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Toimipisteet

Puhelin:

Puhelin (02) 266 2023
Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Puhelin:

Puhelin (02) 266 2361
Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala