Oppilaanohjaus

1.–6. luokilla oppilaanohjausta annetaan eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä.

7.–9. luokilla oppilaanohjaus on oma oppiaineensa.

Oppilaanohjaajan keskeiset tehtävät

  • Kasvun ja kehityksen ohjaus
  • Opiskelutaitojen ja opiskelun ohjaus
  • Ammatillisen suuntauttumisen ohjaus
  • Jatko-opintoihin ohjaus
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Luokittelu: