Oppilashuolto

Esiopetuksen oppilashuoltoOpiskelijahuoltoAmmatillisen koulutuksen opiskelijahuolto

Oppilashuollon tavoitteena on edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia.

Oppilashuollolla tarkoitetaan psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä kouluterveydenhuollon palveluja. Oppilashuoltoa toteutetaan sivistystoimialan ja hyvinvointitoimialan monialaisena yhteistyönä. Yhteistyötä tehdään tiiviisti oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa sekä tarvittaessa muiden tahojen kanssa. Oppilashuolto järjestetään yhteisöllisenä oppilashuoltona ja yksilökohtaisena oppilashuoltona. Psykologien, kuraattorien ja terveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät koulujen toimipistekorteista tai erillisistä palvelukuvauksista.

Esiopetusryhmille on määritelty yhteistyökoulu, jonka kanssa pidetään vähintään kerran vuodessa yhteisöllinen oppilashuoltokokous.

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Kohderyhmä: 
Palveluluokittelu: