Ortopedisen potilaan kuntoutus

Akuutille ortopediselle kuntoutusosastolle tullaan murtuman tai tekonivelleikkauksen jälkeiseen intensiiviseen kuntoutukseen. Osastolla hoidetaan myös leikkauksen yhteydessä esiin tulleita akuutteja sairauksia. Aktiivisen kuntoutuksen tavoitteena on potilaan mahdollisimman hyvä toimintakyky hänen omassa ympäristössään ja siten kuntoutuminen takaisin kotiin tai muuhun hänelle sopivaan jatkohoitopaikkaan.

Itsenäistä selviytymistä harjoitellaan kaikissa päivittäisissä toiminnoissa, kaikkina vuorokauden aikoina ja apua annetaan silloin, kun potilas ei itse selviydy. Potilaita kannustetaan ja motivoidaan osallistumaan aktiivisesti omaan kuntoutukseensa.  Kotiutuksen ja jatkossa kotona pärjäämisen varmistamiseksi tehdään tarvittaessa kotikäynti, joskus saattaa kotikokeilu on tarpeellinen. Kotihoito ja omaiset ovat myös mukana tässä vaiheessa.

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Palvelu on tarjolla kielillä:
Suomi
Palveluluokittelu: 

Toimipisteet

Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto

Kuntoutusta turkulaisille vanhuspotilaille erilaisten ortopedisten leikkausten jälkeen.

Puhelin:

Puhelin 02 266 0370

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi

Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto

Kuntoutusta turkulaisille vanhuspotilaille erilaisten ortopedisten leikkausten jälkeen.

Puhelin:

Puhelin 02 266 0390

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi

Geriatrinen kuntoutusosasto

Kuntoutusta turkulaisille erilaisten ortopedisten leikkausten jälkeen.

Puhelin:

Puhelin 02 266 2365

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala