Ortopedisen potilaan kuntoutus

Akuutille ortopediselle kuntoutusosastolle tullaan murtuman tai tekonivelleikkauksen jälkeiseen intensiiviseen kuntoutukseen. Osastolla hoidetaan myös leikkauksen yhteydessä esiin tulleita akuutteja sairauksia. Aktiivisen kuntoutuksen tavoitteena on potilaan mahdollisimman hyvä toimintakyky hänen omassa ympäristössään ja siten kuntoutuminen takaisin kotiin tai muuhun hänelle sopivaan jatkohoitopaikkaan.

Itsenäistä selviytymistä harjoitellaan kaikissa päivittäisissä toiminnoissa, kaikkina vuorokauden aikoina ja apua annetaan silloin, kun potilas ei itse selviydy. Potilaita kannustetaan ja motivoidaan osallistumaan aktiivisesti omaan kuntoutukseensa.  Kotiutuksen ja jatkossa kotona pärjäämisen varmistamiseksi tehdään tarvittaessa kotikäynti, joskus saattaa kotikokeilu on tarpeellinen. Kotihoito ja omaiset ovat myös mukana tässä vaiheessa.

Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Toimipisteet

Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto alakerta

Kuntoutusta turkulaisille vanhuspotilaille erilaisten ortopedisten leikkausten jälkeen.

Puhelin:

Puhelin (02) 266 0370
Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto yläkerta

Kuntoutusta turkulaisille vanhuspotilaille erilaisten ortopedisten leikkausten jälkeen.

Puhelin:

Puhelin (02) 266 0390
Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Geriatrinen kuntoutusosasto

Kuntoutusta turkulaisille erilaisten ortopedisten leikkausten jälkeen.

Puhelin:

Puhelin (02) 266 2365
Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala