Osallistuminen ja vaikuttaminen

Osallistuva budjetointiAsukasbudjettiOsallisuusVaikuttaminenPalaute

Turun asukkaat voivat saada tietoa asioiden valmistelusta ja päätöksistä sekä tulla kuulluksi helposti ja oikea-aikaisesti. Asukkaat halutaan mukaan kaupungin ja palveluiden kehittämiseen jo valmisteluvaiheessa.

  • Asukasbudjetti on Turun kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.
  • Kerro kantasi -palvelussa voi kertoa mielipiteensä valmistelussa olevista asioista. Asiat ja mielipiteet ovat kaikkien nähtävissä ja kommentoitavissa.
  • Palautepalvelun avulla tehdään parempaa kaupunkia. Karttapohjaisessa palvelussa voit antaa palautetta, antaa kehittämisehdotuksia ja kommentoida kaupungin palveluita. 
Palveluluokittelu: